Gemeente Gemeente Grobbendonk

Wegenis- en rioleringswerken fietspad N13 - update

Via deze pagina kan je het laatste nieuws volgen rond de wegenis- en rioleringswerken voor de aanleg van het fietspad op de N13.

Timing

Stand van zaken fase 1 en fase 2
Zoals je wellicht hebt gemerkt was er de afgelopen weken beduidend minder activiteit langsheen de werfzone. Het gemeentebestuur heeft zich dan ook de vraag gesteld of het niet mogelijk was de enkelrichting tijdelijk op te heffen. De reden voor de beperkte activiteit was dat sommige aannemers van de betrokken nutsmaatschappijen nog in vakantie waren. Intussen zijn de werken hernomen en is het bijgevolg aangewezen om de omleiding in stand te houden, gelet op het werfverkeer, manipuleren van haspels e.d.

Planning werken nutsmaatschappijen
Vanuit de nutsmaatschappijen werd volgende planning overgemaakt:

Pidpa
Noordkant Industrieweg – Meirhoevendreef: sleufwerken t.e.m. september
Noordkant Industrieweg – Wolfstee: uitvoeren testen en vrijgave zone tegen 30 oktober 2017.

Eandis
Alle overkoppelingen zullen uitgevoerd zijn tegen 30 oktober 2017 indien er tijdig afspraken kunnen gemaakt worden met de bewoners. Deze afspraken zullen door Eandis zelf gemaakt worden.
 
De nieuwe openbare verlichting zal pas na de aanleg van het fietspad en bermen gebeuren om schade te vermijden.

Proximus
Koppelingen glasvezelkabel Meirhoevendreef – Wolfstee zullen klaar zijn in de loop van september.

Aanleg en koppelingen Industrieweg – Meirhoevendreef zullen klaar zijn tegen 30 oktober 2017.

Telenet
Alle koppelingen zullen uitgevoerd zijn tegen 30 oktober 2017.

Infrax (gas)
Nog enkele kleinere werken dienen uitgevoerd te worden tegen 30 oktober 2017 .

Algemeen kunnen we dus stellen dat de werken van de nutsmaatschappijen klaar zullen zijn tegen 30 oktober 2017.

Planning rioleringswerken en aanleg fietspad
De aanbestedingsprocedure is intussen lopende om een aannemer aan te stellen. Als alles volgens schema verloopt, wordt er rekening gehouden met volgende planning:

- deel 1: Industrieweg – Wolfstee noordkant (kant bedrijven): 60 werkdagen
30/10/2017 – 16/02/2018

- deel 2: Industrieweg – Wolfstee zuidkant: 60 werkdagen
19/02/2018 – 01/06/2018

- deel 3: E313 - Industrieweg noordkant: 20 werkdagen
04/06/2018 – 06/07/2018

- deel 4: E313 – Industrieweg zuidkant: 20 werkdagen
01/08/2018 – 07/09/2018

- Structureel onderhoud /asfaltering N13: 10 werkdagen
10/09/2018 – 21/09/2018

- Aanplant bomen: 10 werkdagen
01/10/2018 – 12/10/2018

In overleg met de gemeente en alle andere betrokken overheden werd de uitvoeringstermijn zo beperkt mogelijk gehouden om de hinder te minimaliseren.

Verkeershinder

Gedurende de ganse duur van de werken wordt er een enkelrichting ingesteld.

Het doorgaand verkeer mag steeds doorrijden in de richting naar Lier.

Het verkeer richting Herentals dient de omleiding te volgen via de autosnelweg E313, Atealaan, Herenthoutseweg en Ringlaan om zo de Lierseweg en Herentalse steenweg te bereiken.

Om een verhoging van de intensiteit van het vrachtverkeer op de omleidingsweg maximaal te beperken, zal ernaar gestreefd worden om tijdelijk ingesteld enkelrichtingsverkeer tussen het op- en afrittencomplex E313 en het kruispunt N13 x Industrieweg zo snel als mogelijk op te heffen. 

Fietsverkeer over grotere afstand wordt omgeleid via het jaagpad langsheen het Albertkanaal. Plaatselijk dubbelrichting fietsverkeer verloopt via één tijdelijk dubbelrichtingsfietspad.

De Lijn

Lijn 150 Lier – Nijlen – Herentals wordt gewijzigd als volgt:

Richting Lier:
normale reisweg, geen aanpassing

Richting Herentals: Het bestaande traject wordt omgeleid via de E313, oprit nr. 20 (Herentals-West) en E313 afrit nr. 21 (Herentals) richting Herentals.

Afgeschafte halten in beide rijrichtingen: Jagersdreef / Buntvenne / Meirendreef / Hazenstraat.

Op vraag van het gemeentebestuur werd onderzocht om alsnog te voorzien in een tijdelijke stopplaats van De Lijn ter hoogte van de Meirendreef. Dit bleek echter geen goede optie op het vlak van verkeersveiligheid. Daarom werd beslist geen tijdelijke halte te voorzien. 

Industrieweg

Het kruispunt N13 x Industrieweg zal maximaal toegankelijk blijven. Hiervoor worden de werken zodanig afgestemd dat het deel ‘op- en afrittencomplex E313 – kruispunt Industrieweg’ aparte werkzones omvatten. Op deze manier wil het bestuur vermijden dat het kruispunt Industrieweg slechts in één richting toegankelijk is ondanks dat er plaatselijk geen werfactiviteit lopende is. 

Indien er door de werken tijdelijk eenrichtingsverkeer nodig is, dan wordt er naar gestreefd om het kruispunt N13 x Industrieweg zo snel mogelijk weer toegankelijk te maken vanuit beide rijrichtingen. 

Grondverwervingen fase 3

In opdracht van de gemeente Grobbendonk zal de Vlaamse Overheid (Afdeling Vastgoedtransacties) met ondersteuning van IOK, de onderhandelingen voor de onteigeningen opstarten met de boordeigenaars van fase 3. Deze fase omvat de zone tussen het op- en afrittencomplex E313 en het kruispunt met de Pallieterdreef.

De aangelanden van fase 3, 4 en 5 (gebied op- en afrittencomplex E313 tot en met grens Nijlen) zullen ook een aangetekend schrijven ontvangen over het Ministerieel Besluit betreffende onteigeningen ten algemene nutte.

In de loop van september zal gestart worden met de onderhandelingen voor de grondverwervingen langsheen de N13 in het gebied op- en afrittencomplex E313 tot en met de grens met Nijlen. Om de nodige informatie aan de eigenaars van de gronden mee te delen, organiseert het gemeentebestuur een informatievergadering op maandag 11 september 2017 om 19.30 uur in gemeenschapscentrum De Volle Vaart, Vaartkom 6, Grobbendonk. De betrokkenen zullen hiervan persoonlijk verwittigd worden.

Actuele info

Alle actuele informatie omtrent de werken vind je via:

 www.grobbendonk.be/FietspadN13

Je kan ook inschrijven op onze nieuwsbrief om op de hoogte gehouden te worden via e-mail:

www.grobbendonk.be/nieuwsbrieven/inschrijven

Vragen?

Neem contact op met de technische dienst voor vragen in verband met de werken, tel. 014 50 70 05.

Neem contact op met de dienst mobiliteit voor vragen in verband met de verkeersafwikkeling, tel. 014 50 70 04.
Gepubliceerd op  wo 06 sep 2017