Gemeente Gemeente Grobbendonk

Buurtbabbels

Het gemeentebestuur kwam naar je toe!

Het gemeentebestuur hecht er veel belang aan om de mening van onze inwoners te kennen. Inspraak en participatie brengen de burgers dichter bij het beleid. De burgers informeren en betrekken zijn dan ook prioritaire doelstellingen voor het bestuur.

De burgemeester en schepenen wilden weten wat leeft in de verschillende buurten van Grobbendonk en Bouwel en daarom werden Buurtbabbels georganiseerd.

De buurten rond Boshoven, Bouwel Dorp en Langenheuvel kwamen aan bod op 9, 16 en 23 november 2015. De buurten rond Eisterlee, de N13 en Industrieweg en Grobbendonk dorp waren op 7, 14 en 21 maart 2016 aan de beurt.

Het college van burgemeester en schepenen gaf tijdens deze Buurtbabbels een persoonlijke toelichting over actuele projecten, zoals de herinrichting van de blauwe zone op het Astridplein, de site van McCain, de kasteelhoeve d’Ursel, het oud-gemeentehuis van Bouwel, de oude pastorij van Grobbendonk, de verkaveling Waterlaat, de site van Kikoen en kinderopvang, het fietspad N13 en de Industrieweg, het dienstencentrum en de collectieve autonome dagopvang van het OCMW.

Uiteraard kwamen ook thema’s aan bod die de verschillende buurten nauw aan het hart liggen. Zo werd o.a. nader ingegaan op de aanleg van fietspaden, de problematiek rond sluipverkeer, het industriegebied, de weekendzones en de trage wegen in elke buurt.

Tijdens een informele babbel was er voldoende ruimte om vragen te stellen en werd er geluisterd naar ideeën en suggesties. Ondertussen trakteerde het gemeentebestuur op een drankje. De reacties van de aanwezige deelnemers waren overwegend positief. Er namen meer dan 200 inwoners deel. Onze inwoners blijken zich vooral betrokken te voelen bij thema’s als mobiliteit, afval en onze natuur. De Buurtbabbels waarop iedereen zijn zegje kon doen, werden dan ook erg geapprecieerd.

Alle vragen en opmerkingen worden nu besproken door het gemeentebestuur en waar nodig aangepakt.

Het gemeentebestuur hecht er veel belang aan om de mening van onze inwoners te kennen. Inspraak en participatie brengen de burgers dichter bij het beleid. De burgers informeren en betrekken zijn dan ook prioritaire doelstellingen voor het bestuur.

De burgemeester en schepenen wilden weten wat leeft in de verschillende buurten van Grobbendonk en Bouwel en daarom werden Buurtbabbels georganiseerd.

De buurten rond Boshoven, Bouwel Dorp en Langenheuvel kwamen aan bod op 9, 16 en 23/11/2015. De buurten rond Eisterlee, de N13 en Industrieweg en Grobbendonk dorp waren op 7, 14 en 21/03/2016 aan de beurt.

Het college van burgemeester en schepenen gaf tijdens deze Buurtbabbels een persoonlijke toelichting over actuele projecten, maar ook specifieke projecten voor de verschillende buurten werden voorgesteld. Tijdens een informele babbel was er voldoende ruimte om vragen te stellen en werd er geluisterd naar ideeën en suggesties. Ondertussen trakteerde het gemeentebestuur op een drankje.

Alle vragen en opmerkingen worden nu besproken door het gemeentebestuur.