Gemeente Gemeente Grobbendonk

Wegenis- en rioleringswerken fietspad N13 - update toegankelijkheid Industrieweg

Tijdens de werken voor het fietspad op de N13 wordt maximaal ingezet om de bereikbaarheid van de Industrieweg mogelijk te maken. Behoudens weersomstandigheden zal er echter vanaf woensdag 3 mei 2017 tot en met vrijdag 12 mei 2017 geen tweerichtingsverkeer mogelijk zijn vanaf het op- en afrittencomplex E313 tot aan het kruispunt van de Industrieweg. De firma Caethoven Wegenbouw uit Vosselaar zal het verworven terrein dan bouwrijp maken. Dit betekent dat men het maaiveld van de onteigende zone zal vrijmaken om vlot te kunnen werken.

Timing

Teneinde  de  verkeershinder  tot  een  minimum  te  beperken  en  de  toegankelijkheid  van  de  woningen en handelszaken te  verzekeren, dient er door de aannemer een  zorgvuldige  planning  gehanteerd worden. Deze planning houdt in dat er aan beide zijden van de rijweg tegelijk gewerkt zal worden.

Er dient rekening gehouden te worden met volgende timing (onder voorbehoud):

  • 13/03/2017 - 7/04/2017: bouwrijp maken verworven gronden
  • 18/04/2017 - 18/12/2017: nutsleidingen aanleggen (8 kalendermaanden)
  • 01/08/2017 - 01/02/2018: riolering en fietspaden aanleggen
  • 01/03/2018 - 01/04/2018: asfalteringswerken rijweg N13

Verkeershinder

Gedurende de ganse duur van de werken wordt er een enkelrichting ingesteld.

Het doorgaand verkeer mag steeds doorrijden in de richting naar Lier.

Het verkeer richting Herentals dient de omleiding te volgen via de autosnelweg E313, Atealaan, Herenthoutseweg en Ringlaan om zo de Lierseweg en Herentalse steenweg te bereiken.

Om een verhoging van de intensiteit van het vrachtverkeer op de omleidingsweg maximaal te beperken, zal ernaar gestreefd worden om tijdelijk ingesteld enkelrichtingsverkeer tussen het op- en afrittencomplex E313 en het kruispunt N13 x Industrieweg zo snel als mogelijk op te heffen. 

Fietsverkeer over grotere afstand wordt omgeleid via het jaagpad langsheen het Albertkanaal. Plaatselijk dubbelrichting fietsverkeer verloopt via één tijdelijk dubbelrichtingsfietspad.

De Lijn

Lijn 150 Lier – Nijlen – Herentals wordt gewijzigd als volgt:

Richting Lier:
normale reisweg, geen aanpassing

Richting Herentals: Het bestaande traject wordt omgeleid via de E313, oprit nr. 20 (Herentals-West) en E313 afrit nr. 21 (Herentals) richting Herentals.

Afgeschafte halten in beide rijrichtingen: Jagersdreef / Buntvenne / Meirendreef / Hazenstraat.

Op vraag van het gemeentebestuur werd onderzocht om alsnog te voorzien in een tijdelijke stopplaats van De Lijn ter hoogte van de Meirendreef. Dit bleek echter geen goede optie op het vlak van verkeersveiligheid. Daarom werd beslist geen tijdelijke halte te voorzien. 

Industrieweg

Het kruispunt N13 x Industrieweg zal maximaal toegankelijk blijven. Hiervoor worden de werken zodanig afgestemd dat het deel ‘op- en afrittencomplex E313 – kruispunt Industrieweg’ aparte werkzones omvatten. Op deze manier wil het bestuur vermijden dat het kruispunt Industrieweg slechts in één richting toegankelijk is ondanks dat er plaatselijk geen werfactiviteit lopende is. 

Behoudens weersomstandigheden zal er vanaf  woensdag 3 mei 2017 tot en met vrijdag 12 mei 2017  geen tweerichtingsverkeer mogelijk zijn vanaf het op- en afrittencomplex E313 tot aan het kruispunt van de Industrieweg.

Er wordt naar gestreefd om het kruispunt N13 x Industrieweg zo snel mogelijk weer toegankelijk te maken vanuit beide rijrichtingen. 

Grondverwervingen fase 3

In opdracht van de gemeente Grobbendonk zal de Vlaamse Overheid (Afdeling Vastgoedtransacties) met ondersteuning van IOK, de onderhandelingen voor de onteigeningen opstarten met de boordeigenaars van fase 3. Deze fase omvat de zone tussen het op- en afrittencomplex E313 en het kruispunt met de Pallieterdreef.

De eerste huisbezoeken mogen verwacht worden in de maand mei 2017.

De aangelanden van fase 3, 4 en 5 (gebied op- en afrittencomplex E313 tot en met grens Nijlen) zullen ook een aangetekend schrijven ontvangen over het Ministerieel Besluit betreffende onteigeningen ten algemene nutte.

Actuele info

Alle actuele informatie omtrent de werken vind je via:

 www.grobbendonk.be/FietspadN13

Je kan ook inschrijven op onze nieuwsbrief om op de hoogte gehouden te worden via e-mail:

www.grobbendonk.be/nieuwsbrieven/inschrijven

Vragen?

Neem contact op met de technische dienst voor vragen in verband met de werken, tel. 014 50 70 05.

Neem contact op met de dienst mobiliteit voor vragen in verband met de verkeersafwikkeling, tel. 014 50 70 04.
Gepubliceerd op  do 27 apr 2017