Gemeente Gemeente Grobbendonk

College van burgemeester en schepenen

De burgemeester staat samen met de schepenen in voor het dagelijks bestuur. Elke schepen volgt een aantal beleidsdomeinen met bijzondere aandacht. Burgemeester en schepenen nemen gezamenlijk beslissingen. Zij vormen dus een collegiaal orgaan, vandaar ook de naam college. Wekelijks wordt vergaderd over uiteenlopende dossiers. Het college vergadert elke maandagnamiddag. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

De beslissingen van het college van burgemeester en schepenen kan je vanaf 1 juli terugvinden in onze raadpleegomgeving.

Samenstelling