Gemeente Gemeente Grobbendonk

Groboscoop

De Groboscoop is het gemeentelijk infoblad dat tweemaandelijks gratis in alle brievenbussen van de gemeente bedeeld wordt. We voorzien een mix van lokaal nieuws, toekomstige activiteiten, ... 

Heb je nieuws te melden?

Heb je een interessant verhaal? Bezorg je artikel tijdig aan communicatie@grobbendonk.be. De redactieraad maakt een selectie van de inzendingen.

Lever je teksten aan in Word. Voeg illustraties of foto's niet toe in het Wordbestand, maar bezorg ze als aparte bestanden. Om de drukkwaliteit van digitaal fotomateriaal te garanderen, moet je erop letten dat de foto op ware grootte uit 300 dpi (dots per inch) bestaat.

Zie je graag je activiteit(en) in de Groboscoop verschijnen?

Elke vereniging uit Grobbendonk kan haar evenementen, voor zover deze toegankelijk zijn voor het publiek, laten opnemen in de UiT-kalender van de Groboscoop.

Als je een evenement of andere activiteit wil aankondigen, dan maak je dat aan via de UiTdatabank. Deze activiteiten worden automatisch weergegeven in de Uit in Grobbendonk-kalender op onze website. Werd je activiteit voor onderstaande deadline ingevoerd, dan wordt deze ook gepubliceerd in de Groboscoop.

Deadlines 2023-2024

editie november-december 6 oktober
editie januari-februari 1 december
editie maart-april 9 februari
editie mei-juni 5 april
editie juli-augustus 7 juni
editie september-oktober 2 augustus
editie november-december 11 oktober

Geen Groboscoop ontvangen?

Laat het ons even weten via communicatie@grobbendonk.be. Aan de snelbalie van het gemeentehuis kan je ook steeds een extra exemplaar verkrijgen. Of bekijk het digitaal. Je vindt de meest recente edities onderaan deze pagina.