Gemeente Gemeente Grobbendonk

Weg- en rioleringswerken Heidelaan-Hooidonk-Zagerijstraat-Eekhoornweg

Op woensdag 9 januari 2019 startte aannemer Bruggeman Maes Wegenbouw met de wegenis- en rioleringswerken in de Heidelaan ter hoogte van de Sperwerlaan. Deze werken worden in opdracht van de gemeente Grobbendonk en Infrax uitgevoerd.

De straat zal volledig worden opgebroken om een nieuwe gescheiden riolering aan te leggen. Ook de zijstraten Zagerijstraat en Eekhoornweg worden voorzien van een gescheiden rioleringsstelsel en een nieuw wegdek. 

Als eerste fase wordt gestart met het opbreken van de rijweg van de Heidelaan tussen de Sperwerlaan en de Rozenlaan.  Bewoners van deze zone vragen we om de wagen vanaf 9 januari 2019 om 07.00 uur in de Sperwerlaan te parkeren.

Na de aanleg van de riolering zal de straat terug voorzien worden van een nieuwe fundering en nieuwe bestrating.

De aanleg van de riolering zal ongeveer tot begin februari 2019 duren. Aansluitend aan de rioleringswerken wordt de volledige rijweg vernieuwd met inbegrip van de opritten van de woningen (op openbaar domein).

Tijdens de aanleg van de rioleringen ter hoogte van de woningen, zullen de inritten niet meer bereikt kunnen worden met de wagen. Wanneer de rioleringswerken voorbij de woning zijn gepasseerd, wordt er opnieuw een tijdelijke toegang tot de woning voorzien met behulp van een laag steenslag. De aannemer zal de betrokkenen  hiervoor tijdig verwittigen zodat men maatregelen kan treffen om de wagen te verplaatsen.

Ook voor de huisvuilophaling zal er hinder zijn. We verzoeken de bewoners om het huisvuil aan te bieden aan de dichtstbijzijnde ophaalpunten (kruispunt Heidelaan met N13 en kruispunt Heidelaan met Sperwerlaan).  Deze zullen duidelijk worden aangegeven.

Vanaf 8 maart tot en met 2 mei 2019 zal het kruispunt Sperwerlaan - Grensstraat volledig afgesloten worden voor het verkeer. Omleiding via de Heibloemlaan. 

Gezien de geringe breedte van deze straat is beslist om de omleiding te ontdubbelen. Er zal een lus met enkelrichtingsverkeer gecreëerd worden via de Heibloemlaan, Sperwerlaan en Hazelaardreef. Het verkeer dient de N13 te verlaten via de Heibloemlaan. Het verkeer uit de Sperwerlaan kan via de Hazelaardreef naar de N13.

De nodige verkeerssignalisatie zal worden aangebracht om dit alles in goede banen te leiden.

Alle opgegeven data zijn onder voorbehoud van weers- en onvoorziene omstandigheden.

Bewonersvergadering

Om de werken verder toe te lichten, werden de bewoners van Heidelaan, Hooidonk, Zagerijstraat en Eekhoornweg uitgenodigd op een bewonersvergadering op 14 januari 2019.

Volgende items werden toegelicht:

  • inleiding door burgemeester Verhaert
  • omschrijving van de werken door studiebureau AnteaGroup Belgium
  • toelichting Infax (Fluvius) in verband met de afkoppelingswerken
  • duur van de werken
  • bereikbaarheid tijdens werken
  • vragenronde

Je kan de PowerPointpresentatie onderaan downloaden. 

Meer info:

Technische dienst, tel. 014 50 70 05, td@grobbendonk.be

Aannemer Bruggeman Maes Wegenbouw kan je bereiken op het nr. 03 689 65 11.

 

 

 

 

Gepubliceerd op  di 19 feb 2019