Gemeente Gemeente Grobbendonk

UPDATE 21 april (17.30 uur) - Woonzorgcentrum De Wijngaard

Zoals je waarschijnlijk via de media hebt vernomen, worden alle bewoners en medewerkers van de woonzorgcentra in ons land getest op COVID-19.

Gezien we voorlopig nog geen testkits ontvingen van het Agentschap Zorg en Gezondheid en wij ons, in het belang van onze bewoners, ten volle wilden voorbereiden op eventueel bijkomende besmettingen, werd in samenspraak met de coördinerend en raadgevend arts de beslissing genomen om zondag 19 april de algehele testing van de bewoners op te starten. 

Intussen zijn de resultaten van deze testing gekend en hebben er 5 bijkomende bewoners positief getest. De familie van deze bewoners, en uiteraard de bewoners zelf, werden op de hoogte gebracht.
In samenspraak met het lokaal bestuur, de directie en de arts hebben we in navolging van het resultaat besloten om de positief geteste bewoners van de negatief geteste bewoners te scheiden op een aparte afdeling. Op die manier kunnen de positief geteste bewoners zich meer bewegen dan tot op heden het geval was, wat belangrijk is voor hun welzijn. Daarnaast bieden we op deze manier iedereen ook de gepaste zorg met de juiste beschermingsmaatregelen.

Wij begrijpen als lokaal bestuur dat dit zeer ingrijpende maatregelen zijn, maar de gezondheid van onze bewoners is nu onze prioriteit. De bewoners in isolatie stellen het op dit moment goed. Onze medewerkers stellen alles in het werk om dit op zorgzame en efficiënte manier te laten verlopen.
Wij zijn het voltallige personeel ontzettend dankbaar. Deze bijkomende maatregelen worden alweer met een enorme inzet en betrokkenheid uitgevoerd met maximale aandacht voor onze bewoners. 

Gepubliceerd op  di 21 apr 2020