Gemeente Gemeente Grobbendonk

Aanpak sluipverkeer Sperwerlaan

Heel wat wijken uit onze gemeente krijgen te maken met sluipverkeer. Hiervoor wensten we een proefproject op te starten in een zone/ wijk die veel sluipverkeer ondervindt. Er werd gekozen voor de wijk Sperwerlaan. Het aanpakken van sluipverkeer is geen evidentie. Daarnaast willen we als bestuur inzetten op inspraak en participatie.

Op 24 juni 2019 hielden we een infoavond waarbij we een aantal maatregelen, afgetoetst met de politie, voorstelden ter voorkoming van deze problematiek. De meest gekozen maatregel was het invoeren van een ‘knip’ ter hoogte van de brug Sperwerlaan waar momenteel reeds versmallingen zijn om het vrachtverkeer te weren. Door deze ‘knip’ in te voeren, is er geen doorgang meer mogelijk voor gemotoriseerd verkeer maar wel voor fietsers en voetgangers. 

We zullen deze maatregel invoeren in de vorm van een tijdelijke proefopstelling vanaf 4 november 2019 tot eind februari 2020 en duidelijk signaleren vanaf de N13 en de Industrieweg. 


De maatregelen die we treffen, beschouwen we als een proefproject die we als maatstaf zien voor toekomstige projecten in de hele gemeente. Een definitieve maatregel in de wijk Sperwerlaan zal pas in voege kunnen gaan na een positieve evaluatie van het proefproject en na de aanpassing van het op- en afrittencomplex waarbij het industriegebied rechtstreeks aangesloten wordt op het nieuwe complex.

Meer info:
Dienst mobiliteit, tel. 014 50 78 93

Gepubliceerd op  di 22 okt 2019