Gemeente Gemeente Grobbendonk

Aanpassing captatieverbod op onbevaarbare waterlopen

Vanaf 17 juli 2020 wordt het captatieverbod op onbevaarbare waterlopen binnen de provincie Antwerpen aangepast.

Het captatieverbod van 4 juni 2020 wordt opgeheven.

Het nieuwe besluit verbiedt het capteren van water uit alle onbevaarbare waterlopen in volgende stroomgebieden:

  • Groot Schijn (gedeeltelijk);
  • Weerijs (gedeeltelijk);
  • Mark (gedeeltelijk);
  • Kleine Nete (gedeeltelijk);
  • Grote Nete (uitgezonderd het segment 1ste categorie);
  • Vrouwvliet;
  • Antitankgracht.

Dit captatieverbod betekent o.a. dat er geen water mag opgepompt worden om velden en tuinen te beregenen. Het captatieverbod geldt niet voor hulpdiensten bij noodgevallen, het beperkt capteren van drinkwater voor vee of voor het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

Algemeen spaarzaam watergebruik
Het blijft belangrijk om spaarzaam om te gaan met ons water en niet-essentiële toepassingen te vermijden. Water is een kostbaar en schaars goed. Denk steeds goed na alvorens je het gebruikt en probeer het zoveel als mogelijk te hergebruiken.

De stand van zaken van de captatieverboden en een interactieve kaart zijn te raadplegen via www.cathyberx.bewww.provincieantwerpen.be/waterlopen of de twitteraccount van de provinciale dienst Integraal Waterbeleid.

Gepubliceerd op  do 16 jul 2020