Gemeente Gemeente Grobbendonk

Aanpassing captatieverbod op onbevaarbare waterlopen

De droge zomer ligt definitief achter ons. Intussen heeft het voldoende geregend om het water in de meeste waterlopen weer op peil te brengen. Toch zijn er nog steeds enkele stroomgebieden waar de waterpeilen kritisch laag staan. Daarom heeft de gouverneur van de provincie Antwerpen, Cathy Berx, besloten om vanaf 18 november 2020 het captatieverbod aan te passen.

Het politiebesluit van 12 augustus 2020 wordt ingetrokken. Vanaf heden is het enkel nog verboden om water te capteren uit alle geklasseerde onbevaarbare waterlopen in deze stroomgebieden:

  • Maas (gedeeltelijk);
  • Laarse Beek;
  • Molenbeek (gedeeltelijk);
  • Zwarte Neet;
  • Voorste Neet;
  • Achterste Neet.

Het verbod geldt tot de toestand zich terug normaliseert en wordt opgeheven bij politiebesluit.

De dienst Integraal Waterbeleid zal de toestand op de waterlopen blijven opvolgen en roept op om spaarzaam te blijven met water.

De stand van zaken van de captatieverboden en een interactieve kaart zijn te raadplegen via www.cathyberx.be, www.provincieantwerpen.be/waterlopen of de twitteraccount van de provinciale dienst Integraal Waterbeleid.
Gepubliceerd op  do 19 nov 2020