Gemeente Gemeente Grobbendonk

Aanvragen van een concessie

De onderstaande formulieren zijn van toepassing op niet-geconcedeerde graven of op graven waarvoor in het verleden een concessie werd verleend die ondertussen verlopen is. Naargelang de situatie zijn er verschillende aanvraagfomulieren. 

 • Aanvraag omvorming naar concessie 
  • Voor het omvormen van een niet-geconcedeerde begraving naar een concessie
 • Aanvraag hernieuwing concessie
  • Voor het hernieuwen van een vervallen concessie
 • Aanvraag hernieuwing eeuwigdurende concessie

Kindergraven 

 • Aanvraag omvorming naar concessie kindergraf
  • Voor het omvormen van een niet-geconcedeerd kindergraf naar een concessie
 • Aanvraag hernieuwing concessie kindergraf
  • Voor het hernieuwen van een vervallen concessie van een kindergraf

Voor wie

Iedere belanghebbende kan een grafconcessie aanvragen. 

Hoe aanvragen

Wil je een concessie voor een bestaand graf aanvragen of hernieuwen? Bezorg één van onderstaande aanvraagformulieren ingevuld terug aan team Mens & Welzijn. De aanvraag met originele handtekening (geen kopie) kan je zonder afspraak afgeven aan het onthaal. 

Na ontvangst en verwerking van het aanvraagformulier wordt een factuur opgestuurd naar de concessiehouder.