Gemeente Gemeente Grobbendonk

Adreswijziging

Online aanvragen

Als maatregel tegen de bestrijding van het coronavirus beperkt de politie haar dienstverlening waardoor woonstcontroles niet op korte tijd worden uitgevoerd. Indien jouw adreswijziging toch dringend is, zouden wij je willen vragen om minstens 3 van volgende bewijsstukken over je nieuw adres door te sturen:

 • Eigendomsakte of huurcontract
 • Bewijs van opening meters (of overdracht) bij elektriciteitsleverancier of een factuur
 • Bewijs van opening meters (of overdracht) bij watermaatschappij of een factuur
 • Bewijs van internetabonnement of vaste telefonie op nieuw adres
 • Voor een sociale woning: een attest van de woningmaatschappij
 • Contract brandverzekering gebouw of familiale verzekering met vermelding nieuw adres

Zo kunnen wij je reeds inschrijven in afwachting van de woonstcontrole. Bedankt voor je begrip!

Het is wettelijk verplicht om binnen de 8 dagen nadat je effectieve verblijfplaats veranderd is, aangifte te doen van deze adreswijziging. Deze aangifte moet gebeuren bij de dienst burgerzaken in je (nieuwe) woonplaats.

Voorwaarden

Het volstaat dat één meerderjarig gezinslid de aangifte doet, in het bezit van zijn of haar identiteitskaart.

Ben je een niet-ontvoogde minderjarige die de verblijfplaats van de ouders voor het eerst verlaat, dan moet je, vergezeld door iemand die het ouderlijk gezag uitoefent, de aangifte doen door persoonlijke aanmelding op de dienst Burgerzaken. 

Verhuis naar je naar het buitenland dan is ook een persoonlijke aanmelding op onze dienst nodig.

Hoe aanvragen

Je kan een adreswijziging op verschillende manieren aangeven:

 • via de knop 'Online aanvragen'. Door veilig aan te melden (via eID kaartlezer, mobiele app of token). Nadat wij je aangifte verwerkt hebben, krijg je een e-mail met een ontvangstbevestiging. 
 • je komt zonder afspraak naar het gemeentehuis. Breng je identiteitskaart of verblijfsvergunning mee. 

Bij de online aangifte van adreswijziging kan de aangever enkel aangifte doen voor bestaande  gezinsleden. Niet-gezinsleden moeten een aparte aangifte indienen. 

Kostprijs

De aangifte van adreswijziging is gratis. 

Afhandeling

Na het bezoek van de wijkagent kom je langs op de dienst Burgerzaken. We schrijven je dan samen met al je gezinsleden in op het nieuwe adres en passen je identiteitskaart aan.

Wat meebrengen

Bij een aangifte:

 • je identiteitskaart

Na het bezoek van de wijkagent:

 • formulier van de wijkagent
 • de identiteitskaart(en) met pincode(s)