Gemeente Gemeente Grobbendonk

Adreswijziging

Het is wettelijk verplicht om binnen de 8 dagen nadat je effectieve verblijfplaats veranderd is, aangifte te doen van deze adreswijziging. Deze aangifte moet, na afspraak, gebeuren bij de dienst burgerzaken in je (nieuwe) woonplaats.

Voorwaarden

Het volstaat dat één meerderjarig gezinslid de aangifte doet, in het bezit van zijn of haar identiteitskaart.

Niet-ontvoogde minderjarige... 

Ben je een niet-ontvoogde minderjarige die de verblijfplaats van de ouders voor het eerst verlaat, dan moet je, vergezeld door iemand die het ouderlijk gezag uitoefent, de aangifte doen door persoonlijke aanmelding op de dienst Burgerzaken. 

Verhuis naar het buitenland...

Verhuis naar je naar het buitenland dan is ook een persoonlijke aanmelding op onze dienst nodig.

De inschrijving van een pleegkind...

De pleegouder doet hiervoor een persoonlijke aangifte van adreswijziging op onze dienst en moet hierbij het attest van de dienst pleegzorg voorleggen of een vonnis van de jeugdrechtbank. De wijkagent doet vervolgens controle. Na een positieve woonstcontrole wordt het kind ingeschreven op het adres van het pleeggezin. 

Hoe aanvragen

Je kan een adreswijziging op verschillende manieren aangeven:

  • via de knop 'Online aanvragen'. Door veilig aan te melden (via eID kaartlezer, mobiele app of token). Nadat wij je aangifte verwerkt hebben, krijg je een e-mail met een ontvangstbevestiging. 
  • indien online aanvragen niet lukt, kan je telefonisch een afspraak maken via 014 51 10 20

Breng op je afspraak zeker je identiteitskaart of verblijfsvergunning mee. 

Bij de online aangifte van adreswijziging kan de aangever enkel aangifte doen voor bestaande  gezinsleden. Niet-gezinsleden moeten een aparte aangifte indienen. 

Kostprijs

De aangifte van adreswijziging is gratis. 

Wat meebrengen

Bij een aangifte:

  • je identiteitskaart

Na het bezoek van de wijkagent:

  • formulier van de wijkagent
  • de identiteitskaart(en) met pincode(s)