Gemeente Gemeente Grobbendonk

Overlijden (akte)

Een akte van overlijden bewijst het feit van het overlijden en stelt de identiteit van de overledene vast. Deze akte is nodig vooraleer de ambtenaar van de burgerlijke stand de toestemming tot vervoer en begraving of crematie van de overledene kan geven.

Een overlijdensakte wordt opgesteld en ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de plaats van het overlijden. 

Een uittreksel van een overlijdensakte is een verkorte versie van de aktetekst die enkel de noodzakelijke gegevens bevat zoals naam, voornaam, plaats en datum van overlijden. 

Voorwaarden

De volgende personen kunnen een overlijdensakte met betrekking tot jezelf aanvragen:

  • je echtgenoot of echtgenote, wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd) of bloedverwanten in opgaande en neerdalende lijn of erfgenamen
  • overheden
  • advocaten en notarissen
  • andere personen na toelating van de familierechtbank (voor akten jonger dan 100 jaar)

Hoe aanvragen

Je kan een overlijdensakte op verschillende manieren aanvragen:

  • Je vraagt het document aan via de knop 'Online aanvragen'. Daar krijg je de keuze om:
    • veilig aan te melden (via eID kaartlezer, mobiele app of token). Je kan het digitale document onmiddellijk downloaden.
  • Je maakt telefonisch een afspraak op het gemeentehuis via 014 51 10 20, of online via de knop 'Afspraak maken'.

Breng op je afspraak zeker je identiteitskaart of verblijfsvergunning mee. Je krijg het document onmiddellijk mee.

Kostprijs

De akte van overlijden is gratis.

Wat meebrengen

Je identiteits- of verblijfskaart. 

Meer info

Je hebt het overlijden nog niet  laten vastleggen bij het gemeentehuis?

Een overlijden moet aangegeven worden in de gemeente van het overlijden. Meestal gebeurt dit door de begrafenisondernemer. Meer informatie kan je hier terugvinden.