Gemeente Gemeente Grobbendonk

Wettelijk samenwonen (attest)

Een attest van wettelijke samenwoning is een uittreksel dat bewijst dat je samen met jouw partner een verklaring van wettelijke samenwoning hebt afgelegd.

Voorwaarden

De volgende partijen kunnen het attest met betrekking tot uzelf aanvragen:

  • jijzelf
  • je wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd)
  • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat
  • derden (bv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet
  • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager.

Hoe aanvragen

Je kan een attest wettelijke samenwoning op verschillende manieren aanvragen:

  • Je vraagt het document aan via de knop 'Online aanvragen'. Daar krijg je de keuze om:
    • veilig aan te melden (via eID kaartlezer, mobiele app of token). Je kan het digitale document onmiddellijk downloaden.
  • Je maakt telefonisch een afspraak op het gemeentehuis via 014 51 10 20, of online via de knop 'Afspraak maken'.

Breng op je afspraak zeker je identiteitskaart of verblijfsvergunning mee. Je krijg het document onmiddellijk mee.

Kostprijs

Het attest wettelijke samenwoning is gratis.

Wat meebrengen

Je identiteits- of verblijfskaart.