Gemeente Gemeente Grobbendonk

Bestrijding van ratten

Niet alleen in onze gemeente, maar in de ganse provincie, is het aantal ratten enorm toegenomen. En dat heeft alles te maken met de droge zomer van vorig jaar. Door het droge weer is er weinig voedsel in de riolen, dus gaan ratten het elders zoeken.

In het verleden konden inwoners gratis ratten- en muizenvergif afhalen op het gemeentehuis. Om het gevaar van de gifstoffen zoveel mogelijk te beperken werd dit gif aangeboden in afgesloten bakjes. Het lokaal bestuur moest stoppen met het verdelen van muizen- en rattenvergif vanaf 1 januari 2017 als gevolg van veranderingen in de wetgeving. Redenen voor de gewijzigde wetgeving zijn het gevaar voor verspreiding van het gif naar de omgeving en de toenemende opbouw van immuniteit van muizen en ratten tegen het gif. Muizen en ratten raken steeds meer ongevoelig voor het gif. Ook wil de overheid vergiftiging van andere dieren tegengaan. Dat gebeurt als er bijvoorbeeld een roofvogel een vergiftigde rat opeet en dan zelf sterft.

 

Wie moet ratten bestrijden?

Openbaar domein

De gemeente bestrijdt steeds actief ratten op openbaar domein door middel van ondergrondse buizen gevuld met rattenvergif en afgesloten rattenbakken.

Privédomein

Elke inwoner is verantwoordelijk om de nodige maatregelen te nemen om ratten of ander ongedierte te vermijden op zijn eigendom. Concreet betekent dit dat het lokaal bestuur enkel verantwoordelijk is voor de bestrijding van ratten op openbaar domein en in openbare grachten. Indien er ratten opgemerkt worden op openbaar domein, dan kan je het lokaal bestuur contacteren. Tref je het ongedierte op je eigen domein aan, dan moet je als particulier de nodige maatregelen nemen.

Wat kan je als particulier doen om ratten te vermijden?
 

Preventie is zeer belangrijk!

 Preventieve maatregelen:

  • Voeder huisdieren ’s morgens en niet te veel, zodat het meeste voedsel ’s avonds op is. Eventueel kan je een schoteltje gebruiken zodat je het voedseloverschot ’s avonds kan wegnemen.
  • Laat geen voedsel of etensresten rondslingeren zoals oud brood.
  • Meng bij compostering het keukenafval goed onder de actieve hoop.
  • Neem het voedselaanbod weg of dek het af (belangrijk bij silo’s).
  • De bestrijding moet zoveel mogelijk met andere methoden gebeuren, zoals bijvoorbeeld met muizen- en/of rattenvallen.
  • Zorg voor een opgeruimde en schone omgeving in en rond jouw woonomgeving (dus ook in de schuur, de tuin en plaatsen waar je afval opslaat) zodat een rat geen voedsel vindt. Laat materialen en rommel niet langdurig liggen, want dit biedt materiaal en beschutting om een nest te maken.
  • Bewaar afval en afvalzakken in goed afsluitbare bakken totdat het wordt afgevoerd.

 

Indien je rattenhinder vaststelt op het openbaar domein, dan kan je onze diensten nog steeds contacteren via 014 50 70 04 of milieu.groen@grobbendonk.be. De gemeentelijke diensten zorgen dan voor een gepaste bestrijding zoals voorzien binnen de wetgeving.

Gepubliceerd op  ma 22 jul 2019