Gemeente Gemeente Grobbendonk

Bodemverontreiniging

Een bodemverontreiniging kan ontstaan door bijvoorbeeld een lek van een stookolietank, een overvulling van een tank. OVAM beschouwt dit als een schadegeval, een onvoorziene gebeurtenis die aanleiding geeft tot bodemverontreiniging. 

Neem zo snel mogelijk contact op met een bodemsaneringsdeskundige. Die zal nagaan welke maatregelen noodzakelijk zijn. 

Je bent verplicht om een schadegeval binnen de veertien dagen te melden bij het lokaal bestuur. Neem best ook even contact op met jouw verzekeringsagent om na te gaan of je recht hebt op een tussenkomst.

Eerste handelingen op het terrein:

  • Bij een lekkage kan je het lek best zo snel mogelijk (laten) herstellen om te voorkomen dat er nog meer product de bodem indringt.
  • Gaat het om een lekkage van een ondergrondse houder dat niet meteen hersteld kan worden? Laat de houder dan meteen leegmaken door een erkende firma.
  • Als de verontreiniging oppervlakkig is, breng je best absorberende korrels aan of eventueel zaagmeel of een ander absorberend product om de verontreiniging op te nemen en vast te houden.
  • Indien het schadegeval vrij beperkt is gebleven, is de meest aangewezen methode om de verontreiniging te verwijderen door de vervuilde grond af te graven. Deze grond dient afgevoerd te worden naar een erkend centrum voor grondreiniging. Wettelijk is voorzien dat de afgraving gebeurt onder leiding van de erkend bodemsaneringsdeskundige.


Meer info

Alle informatie omtrent bodemverontreiniging kan je vinden op de website van OVAM.

Indien er een lek in uw mazouttank of -leidingen een bodemverontreiniging heeft veroorzaakt kan u terecht bij Promaz. Promaz is een fonds dat kan helpen bij de sanering van die verontreiniging.