Gemeente Gemeente Grobbendonk

Bosbeheerwerken omgeving Lierse steenweg en Binnenheide

In Grobbendonk vinden er in de maand maart bosbeheerwerken plaats die gebeuren in het kader van het bosbeleid van Agentschap voor Natuur en Bos en bosgroep Kempen Noord in de omgeving Lierse steenweg en Binnenheide. Er zal in een 30-tal private bospercelen hout gekapt worden. Deze werken kaderen in de uitvoering van het beperkt bosbeheerplan en worden gecoördineerd door de bosgroep Kempen Noord. De meeste percelen liggen in de buurt van Binnenheide, Lierse Steenweg en Boshoven.

Hoofdzakelijk gaat het om reguliere dunningskappen. Bij een dunningskap worden de sterkste bomen bevoordeeld door hun rechtstreekse concurrenten voor zonlicht weg te nemen. Hierdoor gaan deze bomen beter kunnen doorgroeien en komt er meer licht in het bos. Hierdoor krijgen jonge bomen en struiken ook meer kansen. Doordat vele bossen jaren niet beheerd zijn kan een eerste dunning er ingrijpend uitzien. Na enkele jaren herstelt het bos zich echter vanzelf door spontane groei van bijvoorbeeld berk, zomereik, lijsterbes, spork en den.

In een aantal percelen zullen ook invasieve exotische soorten worden aangepakt. Het gaat hier vooral om de Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers. Deze soorten verdrukken makkelijk onze inheemse soorten en vormen in grote dichtheden een probleem voor het Vlaamse bos.

Daarnaast zullen ook op verschillende plaatsen bosranden gekapt worden. Hierbij wordt de buitenste strook (5-10m) van het bos gekapt om weer spontaan of via aanplanting te laten opschieten. Een bosrandkap vermijdt potentiële problemen met sterk overhangende bomen over wegen en landbouwgronden. Daarnaast heeft het ook een ecologische meerwaarde. De minder scherpe en lichtrijke overgang tussen open gebied en bos vormt dan het ideale biotoop voor bijvoorbeeld vlinders en andere insecten. Bovendien is het een buffer voor geluid en inwaaiing van schadelijke stoffen.

In de volgende wintermaanden zal er op verscheidene plekken ook weer aangeplant worden. Het gaat dan hoofdzakelijk om inheemse loofbomen zoals winterlinde, zomereik, beuk, boskers, hazelaar,... die de soortenrijkdom in de Kempense bossen kunnen verrijken. Planten is niet altijd noodzakelijk: natuurlijke verjonging van vb. berk gaat vaak even makkelijk.

De paden worden na de bosbeheerwerken hersteld.

De bosgroep Kempen Noord volgt de beheerwerken op. Voor bijkomende info kan je hen bereiken op het nummer 014 85 90 17 of kempennoord@bosgroep.be

Gepubliceerd op  vr 15 mrt 2019