Gemeente Gemeente Grobbendonk

't Bouwels Bakhuisken

Het bakhuis aan de Huiskens in Bouwel restaureren stond al een tijdje op de agenda. Eind vorig jaar vielen alle puzzelstukjes op hun plaats.

Leerlingen van het 7de jaar van het Sint-Jozefinstituut uit Geel voeren de restauratie uit. Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete en IOED Land van Nete en Aa ondersteunen dit project.

Het project kent twee sporen: de restauratie en een sociaal gebeuren. Bakken in een bakhuis is vooral een groepsgebeuren waar één of meerdere werkgroepen aan de slag zullen kunnen gaan.

In een eerste fase staat vooral de restauratie op de agenda. Omdat het gebouw deel uitmaakt van een beschermd erfgoedlandschap, gebeurt alles in nauw overleg met Monumentenwacht en het agentschap Onroerend Erfgoed. Op die manier verlopen de materiaalkeuze en de keuze van de restauratietechnieken volgens de regels van de kunst en zullen we het bakhuis met de nodige aandacht voor de erfgoedwaarde kunnen herstellen.

Van eind april tot midden juni kon je de leerlingen van Sint-Jozef op donderdag en vrijdag op locatie aan het werk zien. Ze pakten eerst de buitenmuren en het dak aan. Door vertraging bij de levering van de dakpannen zullen die pas na de zomer gelegd worden door de leerlingen van het volgende schooljaar. Zij zullen op hun beurt de binnenzijde voor hun rekening nemen. Voorlopig is nog niet gekend in welke periode of op welke weekdagen zij op locatie zullen zijn. Vermoedelijk starten ze in de tweede helft van september.

Op dinsdagavond 24 mei organiseerden we een infovergadering over het bakhuis en maakten we kennis met de eerste geïnteresseerden om mee te bakken. We zoeken lokaal naar mensen en groepen die in de toekomst sporadisch of frequent gebruik willen maken van het bakhuis. Heb je interesse? Geef ons een seintje via ioed@kempenskarakter.be of hou deze pagina in de gaten voor meer updates. In de zomer en het najaar van 2022 komt in dit project de focus meer op het sociale gebeuren rondom de bakoven en het stoken van de bakoven zelf te liggen. 

We zitten voorlopig op schema en hopen een feestelijke lancering te voorzien bij de start van de zomer van 2023.