Gemeente Gemeente Grobbendonk

Burenbemiddeling

Samenleven kan soms uitdagingen met zich meebrengen en leiden tot conflicten. Vaak helpt het om met elkaar in gesprek te gaan. Maar wat als een gesprek niets oplost? 

Dan kan burenbemiddeling een oplossing bieden. Burenbemiddeling is een initiatief van de lokale besturen van Neteland en zet in op het herstellen van burenrelaties en het komen tot oplossingen voor conflicten samen met de buren. Op die manier vermijden we escalatie van conflicten en zorgen we ervoor dat de stap naar de politie of de vrederechter niet gezet moet worden.

Burenbemiddeling is een gratis en volledig vrijwillig aanbod. Je hebt als buur vrij de keuze om mee de bemiddeling te doen en op elk moment kan je ervoor kiezen om te stoppen. Alles wat er gezegd wordt tussen jou en de bemiddelaars is vertrouwelijk en blijft tussen de aanwezige partijen. De bemiddelaars zijn onpartijdig. Dit wil zeggen dat ze niet ter ondersteuning komen van één buur, maar van de beide buren die betrokken zijn en dit ongeacht wie de aanvrager is. Ze luisteren naar het verhaal van iedereen zonder oordeel. Op geen enkele manier kunnen ze zelf voordeel halen uit de oplossing van het conflict.

Burenbemiddeling aanvragen