Gemeente Gemeente Grobbendonk

Vraag je straat- of buurtfeest aan

Grobbendonk is een bruisende en sociale gemeente waar elk jaar heel wat gezellige straat- en buurtfeesten georganiseerd worden. Het lokaal bestuur moedigt deze initiatieven aan om onze gemeente levend en aantrekkelijk te houden. Net zoals vorig jaar kan je ook dit jaar genieten van een extra duwtje in de rug. 

Ieder straat- of buurtfeest, georganiseerd tussen 1 juli 2021 en 30 juni 2022, krijgt tot 100 euro extra middelen in de vorm van Grobbendonkse cadeaucheques. Op deze manier wensen we de gemeenschapsvorming en lokale handelaars extra te ondersteunen. 

Naast onze gemeentelijke steun kan je als organisator van een straat- of buurtfeest rechtstreeks organisatiepartner worden voor Vlaanderen Feest! Je komt dan met je lokaal initiatief in aanmerking voor een optie op een feestcheque tot 180 euro. Je buurt kandidaat stellen? Dat kan hier.

Hoe aanvragen

Voor elk openbaar evenement ben je verplicht om toestemming te vragen aan het lokaal bestuur via een aanvraagformulier. De eindbeslissing ligt bij het lokaal bestuur.

Evenementenaanvragen dienen ten minste 60 dagen voor het plaatsvinden van het evenement gemeld of aangevraagd te worden. Voor straat- en buurtfeesten kan uitzonderlijk afgeweken worden van deze termijn. Bij meer uitgebreide aanvragen dienen wij vaak bijkomende adviezen aan te vragen vooraleer een eventuele toelating kan worden gegeven. 

Hoe uitgebreider de aanvraag (afsluiting straat, BBQ, vuurkorven, logistieke ondersteuning), hoe langer de behandeltijd. Hou hiermee rekening bij de planning en aanvraag van je straat- of buurtfeest. Je straat- of buurtfeest (inclusief subsidie) aanvragen kan via onderstaand formulier. Vergeet de bijlagen niet in te vullen.

Coronamaatregelen

Omwille van het coronavirus ben je vanaf 1 juli bijkomend verplicht om ook de online evenementenmatrix (COVID Event Risk Model) te doorlopen wanneer je een event organiseert. Dit model bestaat uit een online tool en een protocol waarmee elke organisator kan nagaan hoe COVID-veilig zijn event is. Via deze website vul je de vragenlijst in, waarna je activiteit of evenement een rood, oranje of groen label krijgt met het oog op het COVID-veiligheidsrisico. Dat risico wordt bepaald door een aantal parameters - zoals hygiëne, sociale afstand en de doelgroep van je event - waarvan geweten is dat ze de verspreiding van het coronavirus verkleinen of, in sommige gevallen, net verhogen.  

Wat betekenen de labels? 

  • Een rood label geeft aan dat je event een groot risico kan vormen voor verdere verspreiding van het virus.
  • Voor een event met een oranje label wordt geadviseerd om nog extra maatregelen te nemen om het risico voor verdere verspreiding van het virus te beperken alvorens het te (laten) organiseren.
  • Een groen label geeft aan dat het event als voldoende COVID-veilig wordt beschouwd om in de huidige fase van de epidemie georganiseerd te worden.

Wanneer je de vragenlijst volledig hebt ingevuld, kan je een pdf downloaden. Deze pdf voeg je toe aan het aanvraagformulier dat je aan het lokaal bestuur bezorgt. Samen met de aanvraag bepalen zij of je evenement al dan niet kan doorgaan en of er bijkomende maatregelen nodig zijn met betrekking tot de algemene veiligheid of andere aspecten.

Het COVID Event Risk Model vermeldt de opmaak van een Crowd Management Plan. Omdat we weten dat niet iedereen hiermee vertrouwd is, maakten we alvast een model op waar iedereen mee aan de slag kan.