Gemeente Gemeente Grobbendonk

Buurtinformatienetwerk (BIN)

Onze politiezone beschikt over een pool preventie. Deze mensen treden coördinerend op bij het oprichten van een buurtinformatienetwerk, kortweg BIN genoemd.

Wat is een BIN?
Een BIN is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen burgers en de lokale politie in een afgelijnd gebied dat bijdraagt tot de volgende doelstellingen:

 • het verhogen van het algemeen veiligheidsgevoel
 • het bevorderen van de sociale controle
 • het verspreiden van de preventiegedachte

Hiertoe zal het BIN wederzijds informatie uitwisselen tussen politie en BIN-medewerkers (burgers) via een vooraf besproken communicatieplan, alsook preventievetips verspreiden.

Werkwijze
Wanneer een wijkbewoner een verdachte situatie opmerkt, meldt zij/hij dit via het noodnummer aan de centrale dispatching. Wanneer men over voldoende gegevens beschikt worden deze gegevens met één druk op de knop verzonden aan alle aangesloten BIN-leden. Zij worden dus gelijktijdig op de hoogte gebracht van de melding.

Hoe start een BIN?
De vraag dient uit te gaan vanuit een bepaalde wijk, waar bij voorkeur een gestructureerde wijkwerking of buurtcomité bestaat. De vraag wordt dan verder behandeld door de pool preventie van de politiezone tot en met de begeleiding bij het opstarten van het BIN. Binnen de wijk wordt een BIN-coördinator aangewezen.

Indien binnen onze gemeente wijken geïnteresseerd zijn in de oprichting van een BIN, dan kan je dit kenbaar maken aan de politie, dienst preventie.

BIN in Grobbendonk

 • BIN De Kroon
 • BIN Dijkstraat
 • BIN Den Huger
 • BIN Pallieterdreef
 • BIN Cogelsdreef
 • BIN Koolaardestraat
 • BIN Quinten Matsijslaan
 • BIN Vorselaarsebaan
 • BIN Welkomhoeve
 • BIN Nachtegalendreef

Meer info