Gemeente Gemeente Grobbendonk

Camerabewaking

Onze visie

Het lokaal bestuur investeerde de voorbije jaren, op basis van het vastgelegde lokaal 3-pijlerbeleid, in camerabewaking op het eigen grondgebied.

We geloven dat het gebruik van vaste en verplaatsbare bewakingscamera's op verschillende locaties binnen onze gemeente een effectieve aanvulling vormt op deze doelen. Ons algemeen streven is het verhogen van het welzijn, de veiligheid en het leefcomfort van onze gemeenschap.

De inzet van vaste en verplaatsbare camera's is bedoeld voor bewaking, beveiliging, controle en toezicht op specifieke locaties. Deze camera's worden ingezet voor welomschreven doeleinden en houden rekening met technologische ontwikkelingen en het wettelijk kader, inclusief GDPR en privacyregelgeving. We hechten veel waarde aan de bescherming van privacy en het naleven van de geldende wetgeving. Beelden worden zorgvuldig verwerkt en bewaard volgens strikte richtlijnen.

Meer informatie hierover is terug te vinden in onze privacyverklaring.

Onze aanpak

We streven ernaar om camera's specifiek in te zetten met een duidelijk zichtbaar resultaat. Hierbij zoeken we steeds naar een balans waarbij het gebruik van de camera's proportioneel is aan het gestelde doel en waarbij ze slechts een onderdeel vormen van een breder pakket aan maatregelen om onze gemeenschap veiliger te maken en het leefbaarheidsgevoel te verhogen. We maken hierbij actief gebruik van camera's op verschillende locaties, waaronder het gemeentehuis, de pastorij, Volle Vaart, het recyclagepark en de sporthal. Daarnaast worden verplaatsbare camera's ingezet binnen het project 'Mooimakers'.

Deze installaties worden ingezet voor bewaking, beveiliging, controle en toezicht, met specifieke doelen zoals het voorkomen en opsporen van overlast en misdrijven, het controleren van naleving van reglementen en het identificeren van daders of getuigen. Als verwerkingsverantwoordelijke zorgen we ervoor dat de bewakingscamera's enkel worden ingezet conform deze gestelde doelen. Toegang tot de beelden wordt beheerd door bevoegde personen en de informatieveiligheidscel controleert regelmatig het beleid, waarbij updates worden doorgevoerd indien nodig.

Tijdelijke installaties

Extra installaties met een tijdelijk karakter vallen ook onder ons camerabeleid maar worden apart bekeken binnen hun eigen wettelijk kader en doelstellingen. Ze worden niet opgenomen als 'actieve installatie' binnen ons permanente camerabeleid.

ANPR-opstellingen

Op ons grondgebied kunnen ANPR-opstellingen (Engelse term voor Automatic Number Plate Recognition) worden aangetroffen, waarbij speciale camera's kentekens van voorbijrijdende voertuigen automatisch registreren.

Deze opstellingen worden volledig beheerd door politiezone Neteland, waarbij zowel handhaving als verwerking van de beelden door de politie plaatsvindt.

In speciale gevallen, meestal tijdelijke situaties, is er sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid, waarbij de handhaving door de gemachtigde handhaver van het lokaal bestuur of de GAS-ambtenaar wordt uitgevoerd en de verdere verwerking door de politiezone wordt opgenomen. Deze opstellingen vallen ook onder ons camerabeleid maar worden telkens apart bekeken binnen hun eigen wettelijk kader en doelstellingen. Vaste ANPR-opstelling in gedeeld beheer worden opgenomen als 'actieve installatie' binnen ons permanente camerabeleid.

Voor vragen met betrekking tot informatieveiligheid, privacy en het recht van inzage op beelden die in beheer zijn van de politiezone, kan contact worden opgenomen via pz.neteland@police.belgium.eu.