Gemeente Gemeente Grobbendonk

Cameratoezicht

De gemeenten van politiezone Neteland investeerden, samen met de politie, de voorbije jaren extra in camerabewaking. Door het gebruik van tijdelijke vaste camera’s proberen we samen de problemen van (kleine) criminaliteit, overlast, zwerfvuil, sluikstorten en vandalisme efficiënter aan te pakken.

De medewerkers van PZ Neteland bepalen in overleg met team Ruimte & Vergunningen en team Uitvoering & Onderhoud op welke plaatsen de camera’s ingezet kunnen worden. Meestal gaat het dan om minder druk bewoonde plaatsen, aan glasbollen en afvalbakjes of gekende hotspots voor sluikstort. Om de openbare orde en veiligheid van de bezoekers te bevorderen kunnen de camera’s ook ingezet worden bij evenementen en grote volkstoelopen.

In het kader van 'Mooimakers' zal er in de nabije toekomst opnieuw overgaan worden tot de aankoop van extra tijdelijke vaste camera's. Ook deze camera's kunnen dan meteen ingeschakeld worden op het ganse grondgebied.

PZ Neteland is verantwoordelijk voor de informatieveiligheid van de camera’s. Ze zorgen voor een veilige bewaring van de beelden, niet langer dan wettelijk toegestaan, en houden een register bij met alle activiteiten waarbij er beelden zijn geregistreerd. Met al je vragen omtrent het gebruik van de camera’s of vragen voor inzagerecht, kan je bij politiezone Neteland terecht.