Gemeente Gemeente Grobbendonk

Cultuurraad

De cultuurraad geeft adviezen aan het lokaal bestuur over culturele aangelegenheden. De raad wil het plaatselijke culturele werk stimuleren door overleg, samenwerking en coördinatie tussen de sociaal-culturele verenigingen en belanghebbende inwoners.

De cultuurraad organiseert ook overkoepelende culturele activiteiten in samenwerking met team Vrije tijd. Het bestuur van de raad vergadert één keer per maand. De algemene vergadering wordt minstens tweemaal per jaar samengeroepen.

Samenstelling