Gemeente Gemeente Grobbendonk

De letterzetter of schorskever in opmars

De letterzetter (Ips typographus), een soort schorskever, is in opmars in onze regio. Het is een glanzend roodbruin tot zwart kevertje van 4 tot 5 millimeter met dekschilden.

Veel fijnsparren hebben een verminderde weerstand door de droogte van vorige zomer en de zachte winter en zijn extra gevoelig voor de letterzetter. De schorskever nestelt zich achter de schors. Wanneer eitjes uitkomen vreten de larven zich een weg door het hout. Op deze manier wordt de sapstroom in de boom afgebroken en sterft de boom langzaam af.

Aangetaste bomen zijn te herkennen aan kleine uitvliegopeningen (gaatjes in de schors), boormeel op de stam, naaldverlies, geelbruin verkleurde boomkruinen, bezoek van spechten en het afvallen van de bast. Na het afsterven ontstaat gevaar door verhoogde breukgevoeligheid. Onder de loszittende of afvallende schors zie je meestal een vraatpatroon. Het karakteristieke vraatpatroon lijkt op een geschrift, vandaar de naam letterzetter.    + foto gangenpatroon

Om te voorkomen dat de kever aan een tweede cyclus kan beginnen en zich opnieuw voortplant, is het aangeraden om aangetaste bomen te vellen en te vervangen door inheemse bomen, aangepast aan hun standplaats. Als het een vochtige of natte bodem betreft, dan kan je kiezen voor zomereik of zwarte els. Als het gaat om drogere bodem, dan kan je kiezen voor bijvoorbeeld wintereik. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen heeft geen nut. Om de keverpopulatie echt een zware slag toe te brengen is een strenge winter nodig.

Voor het kappen van bomen heb je een toelating nodig, hiervoor kan je  terecht bij de dienst milieu en groen, milieu.groen@grobbendonk.be, www.grobbendonk.be/kap-snoeivergunning.

Voor aangetaste bomen in een bos kan je contact opnemen met Agentschap voor Natuur en Bos, tel. 02 553 81 02 of via www.natuurenbos.be.

Gepubliceerd op  vr 24 mei 2019