Gemeente Gemeente Grobbendonk

Algemeen directeur

De algemeen directeur heeft de leiding over de diensten van het lokaal bestuur Grobbendonk. HijĀ is de schakel tussen de politieke organen en de diensten en staat aan het hoofd van het personeel.

De algemeen directeur bereidt de zaken voor die aan de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn, het college van burgemeester en schepenen, de burgemeester, het vast bureau en het bijzonder comité voor de sociale dienst worden voorgelegd.

Samen met de diensten zorgt de algemeen directeur voor een goede voorbereiding van de dossiers en hij waakt erover dat de beleidsbeslissingen correct worden uitgevoerd.

Samenstelling