Gemeente Gemeente Grobbendonk

Adviesraad bibliotheek

Deze adviesraad is samengesteld uit gebruikers van de Grobbendonkse bibliotheek of mensen met een algemene interesse of deskundigheid in het werkterrein. Zij adviseren het college van burgemeester en schepenen bij belangrijke beslissingen over bibliotheekaangelegenheden.

Samenstelling