Gemeente Gemeente Grobbendonk

Beheersorgaan bibliotheek

Dit beheersorgaan is samengesteld uit afgevaardigden van het gemeentebestuur en uit vertegenwoordigers van verenigingen en/of bibliotheekgebruikers. Zij adviseren het college van burgemeester en schepenen bij belangrijke beslissingen over bibliotheekaangelegenheden.

Samenstelling