Gemeente Gemeente Grobbendonk

GECORO

De GECORO is de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening.

Naast haar decretale opdrachten (bv. behandeling van de bezwaren rond het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan) kan GECORO ook advies geven, opmerkingen maken of voorstellen doen over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening. Dit gebeurt op eigen initiatief of op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad.

De commissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van relevante belangenverenigingen (bv. landbouwers, werkgevers, werknemers en deskundigen). De commissie vergadert afhankelijk van de noodwendigheid.

Samenstelling