Gemeente Gemeente Grobbendonk

Jeugdraad

De jeugdraad geeft advies aan het gemeentebestuur over alle aangelegenheden die kinderen en jongeren in de gemeente aanbelangen. Daarnaast organiseert de jeugdraad ook activiteiten en werkt zij mee aan verschillende activiteiten van de jeugddienst.

De jeugdraad bestaat uit afgevaardigden van alle jeugdverenigingen en uit geïnteresseerde jongeren. De jeugdraad vergadert om de zes weken.

Samenstelling