Gemeente Gemeente Grobbendonk

Milieuraad

De milieuraad adviseert het gemeentebestuur over het gemeentelijke milieu- en natuurbeleid. Ze bespreekt de milieuproblemen, overhandigt voorstellen aan het bestuur en verleent haar medewerking aan een aantal actieprogramma’s.

Binnen de milieuraad werd een werkgroep kapvergunning opgestart. De werkgroep kapvergunningen geeft voornamelijk advies over de kapvergunningsaanvragen.

De milieuraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van natuurverenigingen, scholen, sociaal- culturele verenigingen, beroepsgroepen en ge├»nteresseerde burgers. De milieuraad vergadert minstens vier keer per jaar. Er wordt één maal per jaar een open milieuraad gehouden waarop iedereen welkom is.

Samenstelling