Gemeente Gemeente Grobbendonk

Milieuraad

De milieuraad adviseert het gemeentebestuur over het gemeentelijke milieu- en natuurbeleid. Ze bespreekt de milieuproblemen, overhandigt voorstellen aan het bestuur en verleent haar medewerking aan een aantal actieprogramma’s.

Binnen de milieuraad werden een werkgroep afval en een werkgroep kapvergunning opgestart. De werkgroep afval geeft voornamelijk advies over onderwerpen die met afval te maken hebben, zoals de afvalgids, de tarieven, enz. De werkgroep kapvergunningen geeft voornamelijk advies over de kapvergunningsaanvragen.

De milieuraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van natuurverenigingen, scholen, sociaal- culturele verenigingen, beroepsgroepen en geïnteresseerde burgers. De milieuraad vergadert minstens vier keer per jaar. Er wordt één maal per jaar een open milieuraad gehouden waarop iedereen welkom is.

Samenstelling