Gemeente Gemeente Grobbendonk

Raad voor maatschappelijk welzijn

De raad voor maatschappelijk welzijn staat in voor het algemeen bestuur van het OCMW. De leden van de gemeenteraad vormen de raad voor maatschappelijk welzijn.

De vergaderingen van de raad voor maatschappelijk welzijn vinden maandelijks plaats op dinsdag in de raadzaal van het gemeentehuis. De notulen van de vergadering vind je steeds op de website en op het secretariaat in het gemeentehuis.

De agenda, beslissingen en notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn kan je terugvinden in onze raadpleegomgeving.

Volg de raad live

Samenstelling