Gemeente Gemeente Grobbendonk

Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

Dit comité is bevoegd om te beslissen over de individuele dossiers rond maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie. Het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) bestaat uit 1 voorzitter en 6 leden. Het BCSD vergadert maandelijks in besloten zitting in de raadzaal van het OCMW.

Samenstelling