Gemeente Gemeente Grobbendonk

Donatie van menselijk lichaamsmateriaal na overlijden

Je zal voortaan vier beslissingen met betrekking tot de donatie van menselijk lichaamsmateriaal na je overlijden kunnen laten vastleggen:

  • Orgaandonatie voor transplantatie: organen die na overlijden worden weggenomen om te gebruiken voor transplantatie bij mensen die hierop wachten.
  • Donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor transplantatie: weefsels en cellen die na overlijden worden weggenomen om te gebruiken voor transplantatie bij mensen die hierop wachten.
  • Donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor de vervaardiging van geneesmiddelen: het lichaamsmateriaal (organen, weefsels, cellen) dat na overlijden wordt weggenomen om geneesmiddelen te maken, bijvoorbeeld voor innoverende therapieën.
  • Donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor onderzoek: lichaamsmateriaal (organen, weefsels, cellen) dat na overlijden wordt weggenomen voor wetenschappelijk onderzoek. Dit onderzoek is vaak essentieel om de zorg te blijven verbeteren. Het helpt onder meer om de kennis over het menselijk lichaam of over bepaalde ziekten te vergroten.

Dit soort donatie is verschillend van het afstaan van het lichaam voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs dat wordt beheerd door de faculteiten geneeskunde.

Vanaf 1 juli 2020 kan je ook je wil bij de huisarts of zelf online via de website www.mijngezondheid.be registreren.

Voor wie

In België bestaat een veronderstelde toestemming voor de donatie van menselijk lichaammateriaal (organen, weefsels en cellen) na overlijden. Dus iedereen wordt geacht in te stemmen met de donatie van zijn lichaamsmateriaal na overlijden tenzij je weigert tijdens je leven of je naaste familieleden zich tegen de afname verzetten. 

Wie zijn of haar wil met betrekking tot donatie van menselijk lichaamsmateriaal expliciet wil bevestigen of verzet wil aantekenen kan dit (laten) registreren. 

De registratie kan via de website www.mijngezondheid.be.

Minderjarigen en personen die niet in staat zijn om hun wil alleen uit te drukken, moeten zich altijd naar het gemeentebestuur begeven. 

Voorwaarden

Belg zijn of meer dan zes maanden in België wonen. 

Hoe aanvragen

Je kan een verklaring afleggen bij het gemeentebestuur op afspraak. 

Vanaf 1 juli 2020 kan je je wil bij de huisarts of zelf online via www.mijngezondheid.be registreren. Minderjarigen en personen die niet in staat zijn om hun wil alleen uit te drukken, moeten zich altijd naar het gemeentebestuur begeven. 

Je kan deze verklaring op elk moment wijzigen door een nieuwe verklaring te registreren.

Kostprijs

De registratie van de instemming of weigering tot donatie van lichaamsmateriaal is gratis.

Afhandeling

De informatie wordt toegevoegd aan het Rijksregister en een kennisgeving wordt naar de federale overheidsdienst Volksgezondheid gestuurd. De medische diensten raadplegen het Rijksregister om na te gaan of de overledene donor is of niet.

Wat meebrengen

Je identiteitskaart