Gemeente Gemeente Grobbendonk

Eetbaar groen

Grobbendonk heeft heel wat openbare domeinen, groenzones en pleintjes in verkavelingen en aan straten die momenteel op een weinig kwaliteitsvolle manier worden ingevuld. Meestal gaat het om inplanting van een aantal bomen op een grasveld. Er zijn ook heel veel verkavelingen uit vorige eeuw met verplichte aanleg van groenzones die nu verworden zijn tot platte gazon zonder meerwaarde voor de openbare ruimte. Integendeel, dit geeft een hoop werk en zorgt voor frustratie. Deze open ruimten zijn te kostbaar om zo maar te laten liggen, dat heeft de coronapandemie nog eens extra in de verf gezet. Ze bieden kansen op ontmoeting, beleving, ontspanning en zijn inzetbaar in het kader van duurzaamheid, blue deal, ruimte voor water, …

De integratie van groen in het gemeentelijk en sociaal weefsel van Grobbendonk en Bouwel is een belangrijk aandachtspunt in het beleid. We willen ook inzetten op groene burgerinitiatieven enerzijds en het ontwikkelen van een lange termijnvisie op milieu- en natuurbeleid anderzijds. Openbaar domein vergroenen creëert een toegevoegde waarde en biedt een verbindende gemeenschapsvormende dimensie aan het openbaar domein. De functie eetbaar groen aangrijpen om dit alles meer body te geven is dan mooi meegenomen. Daarom stelden we ons kandidaat voor deelname aan het PDPO-project Voedsel+Dorp.

Vanuit de deelname aan het PDPO-project Voedsel+Dorp wil de gemeente de keuzewijzer Eetbaar groen inzetten om alvast enkele stukken van dit openbaar domein op te waarderen. Om het project maximale slaagkansen te bieden dient er in de hele gemeente draagvlak gecreëerd te worden. We willen zo veel mogelijk stakeholders betrekken zodat het beleidsdoel kan groeien vanuit de inwoners zelf, binnen het kader van een kwalitatief participatief traject.