Gemeente Gemeente Grobbendonk

Energiefactuur te hoog? Verhoogde energiepremie voor beschermde afnemers

Veel gezinnen hebben het door de coronacrisis extra moeilijk om hun energiefactuur te betalen. Daarom wordt het sociaal energiebeleid in Vlaanderen uitgebreid en aangescherpt. Meer gezinnen kunnen rekenen op extra steunmaatregelen voor het verlagen van hun elektriciteits- en/of aardgasfactuur.
Tot eind december 2021 heeft een bijkomende groep huishoudens recht op het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas. Het sociaal tarief – ook wel eens de ‘sociale maximumprijzen’ genoemd – is een regeling waarbij personen en gezinnen met een laag inkomen van sterk verlaagde elektriciteits- en aardgasprijzen genieten.

Burgers die recht hebben op een ‘verhoogde tegemoetkoming in de ziektekosten’, krijgen van februari 2021 tot eind 2021 tijdelijk recht op het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas, waardoor ze ook tijdelijk het Vlaamse statuut ‘beschermde afnemer’ krijgen. Door deze tijdelijke uitbreiding van het sociaal tarief is het aantal rechthebbenden in Vlaanderen bijna verdubbeld van 215.000 tot ruim 400.000.

Hoe vraag je het sociaal tarief aan?
De toekenning van het sociaal tarief verloopt automatisch aan beschermde afnemers en personen met een verhoogde tegemoetkoming van februari 2021 tot eind 2021. De FOD economie deelt de energieleveranciers mee welke klanten recht hebben op het sociaal tarief. Dit gebeurt maar om de drie maanden. Daarom zal je het tijdelijke voordeel ten vroegste in mei op je energiefactuur gezien hebben.

Heb je een verhoogde tegemoetkoming, maar merk je geen verschil op in je energiefactuur? Neem dan contact op met je mutualiteit.

Meer informatie over het sociaal energiebeleid en de maatregelen vind je op www.energiesparen.be/sociaal.

Gepubliceerd op  vr 09 jul 2021