Gemeente Gemeente Grobbendonk

Erediensten

Religieuze erediensten en levensbeschouwelijke bijeenkomsten (wekelijks of dagelijks alsook de
diensten of vieringen naar aanleiding van geboorte, doop, huwelijk en overlijden) mogen worden hervat, met inachtneming van onder meer de volgende regels:

  • De veiligheidsafstand van 1.5 meter moet worden nageleefd aan de hand van een vooraf
    bepaalde maximum aantal personen per gebouw, met een maximum van 200 personen;
  • Fysieke aanrakingen tussen personen en van voorwerpen door verschillende deelnemers zijn verboden;
  • De terbeschikkingstelling van middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien bij de inen uitgang.
  • Iedereen vanaf 12 jaar is verplicht een mondmasker of een veilig alternatief in stof te dragen in gebedshuizen en bezinningsplaatsen. Indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden. In de niet publiek toegankelijke delen van gebedshuizen en bezinningsplaatsen is het niet verplicht een mondmasker te dragen op de dubbele voorwaarde dat deze delen volledig gescheiden zijn van de publiek toegankelijke delen en dat dit niet in strijd is met de eventueel geldende gids en protocol.