Gemeente Gemeente Grobbendonk

Erkenning (akte)

De erkenning van een kind is een verklaring waarbij je duidelijk maakt dat er een band van vaderschap, moederschap of meemoederschap bestaat tussen jezelf en een kind. Door een kind te erkennen heb je dezelfde rechten en plichten ten opzichte van uw kind als jouw partner.

De akte van (postnatale) erkenning vermeldt:

  • de naam, de voornamen, de geboortedatum, de geboorteplaats en het geslacht van het kind
  • de naam, de voornamen, de geboortedatum, de geboorteplaats, en, in voorkomend geval de overlijdensdatum en de overlijdensplaats van de ouder ten aanzien van wie de afstamming vaststond voor de erkenning
  • de naam, de voornamen, de geboortedatum en de geboorteplaats (en de hoedanigheid) van de erkenner
  • in voorkomend geval, de toestemming van het kind, overeenkomstig artikel 329bis van het Burgerlijk Wetboek
  • in voorkomend geval, de nieuwe naam en de verklaring van naamskeuze door de ouders.