Gemeente Gemeente Grobbendonk

Geef ons jouw mening! 1-31/03

In januari ging een nieuw bestuur aan de slag in jouw gemeente. Om zicht te krijgen op wat leeft bij onze inwoners, stelt het lokaal bestuur Grobbendonk een omgevingsanalyse op. Op basis van deze analyse zal het nieuwe bestuur gerichte keuzes kunnen maken bij het bepalen van hun beleid. Geef ons jouw mening!

Op zaterdag 30 maart 2019 organiseren we rondetafelgesprekken in De Volle Vaart met een aantal inwoners die we via een steekproef uitnodigen. Aan de hand van een aantal stellingen en thema’s gaan we in gesprek met hen om waardevolle info te verzamelen zodat we het beleid voor de komende jaren kunnen uitstippelen.

We willen echter graag de mening van àl onze inwoners kennen. Daarom doen we een beroep op jou!

Vul de digitale enquête in via www.grobbendonk.be/mening en krijg inspraak in het beleid van de nieuwe bestuursploeg!

Je mening geven, vraagt niet veel tijd en je bezorgt er ons heel wat nuttige informatie mee! Je kan de enquête invullen t.e.m. 31 maart 2019.

Gepubliceerd op  wo 13 mrt 2019