Gemeente Gemeente Grobbendonk

Geluidsschermen E313 - stand van zaken

Op 21 januari jl. is er een overleg geweest tussen het lokaal bestuur Grobbendonk en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) naar aanleiding van de uitgevoerde geluidsmetingen in juni 2018. Hieruit blijkt dat de gemeten waarde de norm overschrijdt (> 71 dB).

Het AWV is bereid om geluidsschermen te plaatsen na het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente met een verdeelsleutel 60/40 voor de kosten. 

AWV meldde echter dat dit momenteel niet voorzien is in hun investeringsprogramma en dat de plaatsing van de geluidsschermen aan de E313 ten vroegste mogelijk is in 2024.

Uiteraard trachten wij vanuit het lokaal bestuur de nodige druk te zetten om deze uitvoering vroeger op het investeringsprogramma te zetten.

Meer informatie:
Dienst mobiliteit, tel. 014 50 78 93

Gepubliceerd op  wo 06 mrt 2019