Gemeente Gemeente Grobbendonk

Gemeenteraad

De gemeenteraad neemt alle beslissingen van gemeentelijk belang en bepaalt het beleid op langere termijn. 

De vergaderingen van de gemeenteraad vinden maandelijks plaats op dinsdag in de raadzaal van het gemeentehuis. De meeste agendapunten worden in openbare zitting behandeld. De notulen van de vergadering vind je steeds op de website en op het secretariaat in het gemeentehuis.

De agenda, beslissingen en notulen van de gemeenteraad kan je terugvinden in onze raadpleegomgeving.

Volg de raad live

Samenstelling