Gemeente Gemeente Grobbendonk

Grobbendonk gekozen voor de Vlaamse Bouwmeester Scan

Met de Scan kunnen gemeentebesturen een beleid uitstippelen om werk te maken van een duurzaam en beter ruimtegebruik. Bij de eerste dertig gemeenten die geselecteerd werden, is ook de gemeente Grobbendonk gekozen.

Op 21 december 2017 lanceerden de Vlaamse Regering en de Vlaamse Bouwmeester Leo Van Broeck op initiatief van Geert Bourgeois, Vlaams minister-presidenteen oproep aan gemeentebesturen om zich kandidaat te stellen voor de Bouwmeester Scan. Met de Scan kunnen gemeentebesturen een beleid uitstippelen om werk te maken van een duurzaam en beter ruimtegebruik.

De Bouwmeester Scan werd speciaal ontwikkeld voor gemeentebesturen die snel werk willen maken van een adequaat ruimtelijk beleid, en publieke en private ontwikkelingen in de gewenste richting willen sturen. Een team van experten brengt de ruimtelijke en beleidsmatige sterktes en zwaktes van de gemeente in kaart en reikt een concrete agenda van projecten en ingrepen aan. Het gaat daarbij onder meer over verdichting en kernversterking, de versterking en uitbreiding van groenblauwe netwerken, de creatie van groengebieden met verhoogde ecologische waarde en een beter samenspel tussen open ruimte en verstedelijking.

Op de uiterste indieningsdatum hadden zestig gemeentebesturen zich gemeld. Bij de eerste dertig gemeenten die geselecteerd werden, is ook de gemeente Grobbendonk gekozen.

Meer informatie vind je via: https://www.vlaamsbouwmeester.be/nl/nieuws/eerste-30-gemeenten-geselecteerd-voor-uitvoering-bouwmeester-scan

Gepubliceerd op  vr 09 mrt 2018