Gemeente Gemeente Grobbendonk

Heropening recyclagepark - de wachtrij vermijden

Vanaf 7 april gaat het recyclagepark terug open met aangepaste voorzorgsmaatregelen.

Via https://www.grobbendonk.be/beeldenrecyclagepark kan je op voorhand even kijken of er een wachtrij staat aan de inkom.

Volg de richtlijnen van onze parkwachters en hou je aan de aangepaste maatregelen:

  • We beperken het aantal personen dat gelijktijdig het park mag betreden.
  • We vermijden fysiek contact (controle van de EID, gebruik van de betaalautomaat,...)
  • We voorzien voldoende beschermingsmiddelen voor het personeel.
  • Breng je eigen materiaal mee (borstel, schop, ...)
  • In geval van wachtrijen, vragen we om in de auto te wachten en het voertuig niet te verlaten.

De restplastiek zal pas opnieuw aangenomen worden vanaf 11 april.
Op deze manier willen we de grote toestroom op het park in eerste instantie verminderen.

We voorzien in een ophaalronde voor restplastiek (groene zakken) aan huis
De vuilniszakken restplastiek dienen voor 8.00 u de dag van de ophaling buiten te staan. Deze ophaling gebeurt op volgende dagen:

  • 9 april: zone ten noorden van het Albertkanaal
  • 10 april: zone ten zuiden van het Albertkanaal

De bestaande afvalophalingen (restafval, GFT, papier en karton en PMD) worden voortgezet.
Papieren zakdoekjes horen bij het huisvuil, niet tussen het papier en karton!

Dagelijkse lediging papiercontainers Grobbendonk
De volgende huis-aan-huisophaling van papier is voorzien op 10 april.
In tussentijd kunnen jullie op volgende locaties terecht: Berdenweg, Floris Primsstraat, Kasteeldreef, Putrand en Troon. Onze arbeiders voorzien in deze periode een dagelijkse lediging van deze papiercontainers.


De papiercontainers aan de Molendreef werden tijdelijk afgesloten. 

Gepubliceerd op  ma 06 apr 2020