Gemeente Gemeente Grobbendonk

Horeca

Voor de horeca gelden volgende richtlijnen:

 • De tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafels wordt gegarandeerd, tenzij de tafels worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief met een minimale hoogte van 1,8 meter.
 • Je mag enkel naar de horeca met je eigen gezin of met je eigen sociale bubbels.
 • Het aantal plaatsen aan tafel is beperkt tot 4 personen of tot een gezelschap dat bestaat uit personen die behoren tot eenzelfde huishouden (provincie Antwerpen). Voor de rest van het land geldt een maximum van 10 personen per tafel.
 • Individuele registratie is verplicht. Deze gegevens worden gedurende vier weken bijgehouden (provincie Antwerpen). Voor de rest van het land geldt een registratieplicht van 1 klant per tafel. Deze contactgegevens mogen enkel gebruikt worden voor de doeleinden van de strijd tegen het coronavirus. Klanten die weigeren zich te registreren wordt de toegang geweigerd.  
 • Enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan.
 • Elke klant moet aan zijn eigen tafel blijven zitten.
 • Het dragen van een mondmasker door klanten is verplicht. Enkel wanneer je aan tafel zit, mag je het mondmasker afzetten.
 • Het dragen van een mondmasker door het zaalpersoneel is verplicht.
 • Het dragen van een mondmasker door het keukenpersoneel is verplicht, met uitsluiting van functies waarvoor een afstand van 1,5 meter kan worden gerespecteerd.
 • Er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan, met uitzondering van eenmanszaken mits naleving van een afstand van 1,5 meter.
 • Terrassen en openbare ruimten worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de gemeentelijke overheden en met respect voor dezelfde regels als deze die binnen gelden.
 • Cafés en restaurants sluiten hun deuren om 23.00 uur (provincie Antwerpen).  Voor de rest van het land geldt het sluitingsuur van 1.00 uur 's nachts, tenzij de gemeentelijke overheid een vroeger sluitingsuur oplegt.

De discotheken en dancings blijven tot en met 31 augustus 2020 gesloten.