Gemeente Gemeente Grobbendonk

Hulplijnen

Heb je zelf nood aan een luisterend oor maar heb je geen vertrouwenspersoon waarbij je terecht kan? Dan zijn er verschillende bestaande hulplijnen die ook tijdens deze crisis hun werk onverminderd verderzetten.

Eerstelijnszone Middenkempen
De nood aan psychologische ondersteuning naar aanleiding van de huidige crisis wordt steeds hoger. Eerstelijnszone Middenkempen wil daarom gericht inzetten op zorg- en ondersteuningsnoden die voortkomen uit deze coronacrisis.

Concreet wordt er kortdurende psychologische ondersteuning aangeboden aan iedere inwoner van de eerstelijnszone op een laagdrempelige manier. Zit je met lastige gedachten of gevoelens? Je kan elke werkdag tussen 9.00 en 17.00 uur het gratis nummer van de Eerstelijnszone Middenkempen bellen: 0800 35 246. Een medewerker luistert naar je
verhaal, detecteert andere hulpvragen en maakt een afspraak bij de psycholoog. De psycholoog neemt contact met je op om hulp te verlenen. Als je een langdurig traject nodig hebt, wordt er samen met jou naar een geschikt aanbod gezocht. 
Meer uitleg vind je onderaan deze pagina terug bij 'downloads'.

Awel (voor jongeren)
De vrijwilligers van Awel luisteren en zoeken mee naar oplossingen. Gesprekken zijn anoniem en gratis.

  • Bel naar 102 (maandag-zaterdag: 16.00 – 22.00 uur).
  • Chat via awel.be (maandag-zaterdag: 18.00 – 22.00 uur).
  • Mail naar brievenbus@awel.be (reactie binnen 24 uur).

CAW De Kempen

CLBch@t
Dit is een netoverstijgend initiatief waarbij zowel leerlingen als ouders vragen kunnen stellen aan een CLB-medewerker over studeren, studiekeuze, welbevinden,...

  • Chat via clbchat.be (maandag-donderdag: 14.00 – 21.00 uur)

Druglijn
Zit je met vragen over drank, drugs, pillen, gamen of gokken? Of maak je je zorgen over een dierbare van jou? 

  • Bel naar 078 15 10 20 (maandag-vrijdag: 10.00 - 20.00 uur).
  • Chat via druglijn.be (maandag-vrijdag: 12.00 - 18.00 uur).
  • Mail via druglijn.be (reactie binnen 5 werkdagen).

Tele-Onthaal
De vrijwilligers van Tele-Onthaal staan dag en nacht klaar om naar je verhaal te luisteren, zowel voor grote als kleine zorgen. Gesprekken zijn anoniem en gratis.

1712
Hulplijn 1712 is een professionele hulplijn voor burgers met vragen over geweld, misbruik en kindermishandeling. De hulplijn is gratis en anoniem.

  • Bel naar 1712 (maandag-vrijdag: 9.00 – 17.00 uur).
  • Chat via 1712.be (maandag-donderdag: 17.00 – 19.00 uur).
  • Mail naar 1712 via https://1712.be/mail (reactie binnen 2 werkdagen).

1813
Heb je dringend nood aan een gesprek? Wil je praten over je zelfmoordgedachten of die van iemand anders? Bel, chat of mail gratis en anoniem met iemand van de zelfmoordlijn.

Meer info: www.hulplijnen.be