Gemeente Gemeente Grobbendonk

Registratiekantoor (kadaster)

Het registratiekantoor voor onze gemeente kan je vinden via https://financien.belgium.be/nl/particulieren  

Hoofdtaken registratiekantoor

Aktes registreren

 • Notariële, administratieve, onderhandse en in het buitenland verleden akten
 • Gerechtelijke akten
 • Exploten en processen-verbaal van gerechtsdeurwaarders
 • Verklaringen (bv. over de inbreng van goederen in een vennootschap of de overdracht van eigendom of vruchtgebruik)

Heffingen van rechten en taksen

 • Het federaal en regionaal registratierecht op akten en verklaringen
 • Griffierechten
 • De jaarlijkse taks tot vergoeding van de successierechten

Inlichtingen verstrekken

 • Over registratie-, hypotheek-, griffie- en successierechten

Viseren en innen

 • Viseren van de repertoria van notarissen en gerechtsdeurwaarders
 • Kennisgevingen van openbare verkopen van lichamelijke roerende goederen innen
 • Attesten van erfopvolging afleveren

Meer info

Meer info over het registratiekantoor voor Grobbendonk vind je via https://financien.belgium.be/nl/particulieren  

Meer info over het registreren van huurcontracten vind je via http://financien.belgium.be/nl/particulieren/woning/huren_-_verhuren/registratie_huurcontract