Gemeente Gemeente Grobbendonk

Kap- en/of snoeivergunning

Gemeentelijke kap- en/of snoeivergunning:

Je hebt een kap- en/of snoeivergunning nodig voor het kappen en/of snoeien van alle hoogstammige bomen en het verwijderen van een haag. De milieuraad adviseert de aanvraag. Het college van burgemeester en schepenen bekijkt het advies en neemt een beslissing over je aanvraag.

Kapmachtiging Agentschap voor Natuur en Bos:

Voor kappingen uitgevoerd in het kader van bosbeheer (gelegen in een bos of bosgebied), die niet leiden tot ontbossingen moet een kapmachtiging aangevraagd worden bij het agentschap voor natuur en bos, Lange Kievitstraat 111/113 bus 63 te 2018 Antwerpen.

Omgevingsvergunning voor het kappen van bomen:

Volgens het omgevingsdecreet heb je voor het vellen van hoogstammige bomen of voor het ontbossen een omgevingsvergunning nodig. Een omgevingsvergunning verloopt volledig digitaal via www.omgevingsloketvlaanderen.be  

Afhandeling

Na indiening van een gemeentelijke kap- en/of snoeiaanvraag komt er iemand langs om de boom te beoordelen en een advies op te maken.

Er wordt ook advies gevraagd aan een werkgroep of in sommige gevallen aan de milieuraad, dit advies wordt voorgelegd aan het college, waarna er een beslissing wordt genomen.

In de meeste gevallen wordt er een heraanplant opgelegd. Omdat biodiversiteit belangrijk is kiezen we voor inheemse planten. Hierbij vindt u de lijst van inheemse planten en struiken.

Meer info

Meer info over een kapmachtiging vind je op de website van Agentschap Natuur en Bos: www.natuurenbos.be