Gemeente Gemeente Grobbendonk

Leden voor werkgroep mobiliteit gezocht

Grobbendonk gaat het huidige mobiliteitsplan aanpassen. Op 12 februari 2019 wordt er een eerste infomoment georganiseerd. In het mobiliteitsplan wordt een toekomstvisie ontwikkeld voor de mobiliteit in Grobbendonk en Bouwel. Heel wat factoren hebben een invloed op de verkeersafwikkeling en we willen iedereen van bij de start betrekken bij dit project. Grobbendonk herbekijkt het huidige mobiliteitsplan en we laten ons hiervoor bijstaan door studiebureau Arcadis. Wil je meedenken en je mening geven over het mobiliteitsplan van Grobbendonk? Dien dan je kandidatuur in voor de werkgroep mobiliteit.

Doelstelling
We wensen inwoners de gelegenheid te geven om problemen aan te kaarten en oplossingen te formuleren, waarbij hun ideeën een volwaardige rol spelen in de ontwikkeling van het beleid. Het bestuur erkent de waarde van de ideeën maar kan hier bij de uiteindelijke besluitvorming gemotiveerd van afwijken.

Werking
De eerste bijeenkomsten van de werkgroep mobiliteit worden gepland in functie van de opmaak van het mobiliteitsplan. Dat gebeurt in drie fasen: de verkenningsfase, de planopbouw (uitwerkingsfase) en het opmaken van een beleidsnota. De werkgroep wordt gevormd en komt samen vanaf de uitwerkingsfase om specifieke thema’s te bespreken. Daarnaast vergaderen de werkgroepen bij het einde van fase 2 en 3 gezamenlijk. Meer vergadermomenten of andere activiteiten zoals bv. een knelpuntenfietstocht, inspiratiebezoeken,… worden georganiseerd volgens de inzichten en behoeften van de leden.  

Volgende werkgroepen worden samengesteld:

  • 1 groep rond strategische projecten
  • 1 groep rond netwerken gemotoriseerd verkeer
  • 1 groep rond het fietsnetwerk

Interesse?
Kandidaten kunnen vóór 31 maart 2019 een schriftelijke aanvraag indienen om lid te worden: Lokaal bestuur Grobbendonk, t.a.v. dienst mobiliteit, Boudewijnstraat 4, 2280 Grobbendonk.  

Geïnteresseerden beantwoorden aan de volgende voorwaarden: geen personeelslid zijn van het lokaal bestuur Grobbendonk of de lokale politiezone en wonen in Grobbendonk of Bouwel.

De kandidaturen worden gerangschikt op basis van volgende criteria:

  1. Engagement: de mate waarin de kandidaat interesse toont in het lokaal mobiliteits- en verkeersbeleid.
  2. Deskundigheid: de mate waarin de kandidaat door opleiding en/of beroep een deskundigheid heeft opgebouwd op het vlak van mobiliteit en verkeer.
  3. Draagvlak: de mate waarin de kandidaat ook als spreekbuis kan optreden voor een grotere groep inwoners of belanghebbenden.

Meer over het infomoment via https://www.grobbendonk.be/infomoment-herziening-mobiliteitsplan-grobbendonk---1202 

Gepubliceerd op  do 07 feb 2019