Gemeente Gemeente Grobbendonk

Leefloon

Je hebt recht op een leefloon als je inkomen onvoldoende is en als je niet in staat bent die toestand te veranderen. Als je inkomen lager is dan het leefloon, kan je vragen om het verschil bij te passen zodat je inkomen op dezelfde hoogte komt als het leefloon.

Procedure
Je vraagt het leefloon aan bij de sociale dienst van de gemeente waar je woont. Het Bijzonder Comité voor de Sociale dienst beslist of je voldoet aan de voorwaarden.

Wat breng je mee?

 • je identiteitskaart
 • bewijzen van je bestaansmiddelen:
  • bewijs van actuele inkomsten van alle gezinsleden
  • overzicht van de spaargelden van alle gezinsleden

Bedrag
Het bedrag waarop je recht hebt, wordt bepaald op basis van je familiale toestand. Er bestaan drie categorieën:

 • Categorie 1: Samenwonende
  • Wanneer je met iemand samenwoont met wie je de uitgaven voor het huishouden (huur, energie, enz.) deelt. Dat moet niet noodzakelijk met je partner zijn.
  • 656,45 euro per maand
 • Categorie 2: Alleenstaande
  • Wanneer je alleen woont.
  • 984,68 euro per maand
 • Categorie 3: Samenwonende met gezinslast
  • Wanneer je minstens één minderjarig, ongehuwd kind ten laste hebt.
  • 1.330,74 euro per maand