Gemeente Gemeente Grobbendonk

Lokaal bestuur Grobbendonk is Baanbrekende Werkgever '23

Wij zijn verheugd dat we ons in 2023 een Baanbrekende Werkgever mogen noemen. Het onderstreept onze intentie om werk te maken van een duurzaam en mensgericht beleid rond mobiliteit en hybride werken.

Samen met de andere besturen van Neteland werkten we aan een organisatiecultuur waarbij we het welbevinden van onze medewerkers vooropstellen door de betrokkenheid en verbondenheid tussen medewerkers, teams en besturen te versterken binnen een kader van hybride mensgericht werken. 

In alles wat we doen, primeren bovendien de inwoners: alle medewerkers willen een laagdrempelige, warme en professionele hulp- en dienstverlening bieden. Deze inspanningen leverden de vijf besturen van Neteland het certificaat Baanbrekende Werkgever op.

Mensgericht hybride werken

Wij hebben een duidelijk beleid rond telewerk en flexibele werktijd uitgewerkt. Dit is een win-win voor zowel de medewerkers, onze organisatie als het milieu. We hechten belang aan een omgeving waar onze medewerkers optimaal kunnen werken. Soms is dat in een prikkelvrije omgeving, soms is dat in een stimulerende omgeving. Een vernieuwde digitale telefooncentrale maakt dat onze medewerkers ook van thuis uit vlot telefonisch bereikbaar zijn.

Slimmer en groener onderweg

Door het ingevoerde telewerkbeleid vermindert het woon-werkverkeer. Daarnaast stimuleren we onze medewerkers om zoveel mogelijk gebruik te maken van de fiets en het openbaar vervoer. Met veel medewerkers die in de eigen gemeente wonen, kunnen we het woon-werkverkeer beperken. Digitaal vergaderen zorgt ervoor dat we minder onnodige verplaatsingen moeten doen. Resterende dienstverplaatsingen kunnen gebeuren met onze elektrische dienstfietsen of één van onze elektrische wagens.

Veerkracht en verbinding

We willen dat elk individu zich kan herkennen in en verbinden met de normen en waarden van onze organisatie. Dit doen we aan de hand van acties op niveau van Neteland en het eigen lokaal bestuur. We maken welzijn binnen de organisatie bespreekbaar en zorgen voor plezier op én naast de werkvloer. 

Baanbrekende Werkgever is een initiatief van De Lijn, Antwerp Management School en Jobat, waarbij organisaties een kader en extra stimulans wordt aangeboden om het hybride werken en de nieuwe mobiliteit te verankeren in een beleid waarbij de medewerker centraal staat. Het certificaat is dan ook een betrouwbaar kwaliteitslabel voor wie bij ons of de andere gemeenten van Neteland aan de slag wil.

Meer info over Baanbrekende Werkgever '23

Gepubliceerd op  do 17 nov 2022